Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0023(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0248/2015

Ingediende teksten :

A8-0248/2015

Debatten :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Stemmingen :

PV 14/04/2016 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0127

Notulen
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg

16. Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (debat)
CRE

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Esteban González Pons, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Monica Macovei, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jan Philipp Albrecht en Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jan Philipp Albrecht en Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni en Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert en Timothy Kirkhope.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 14.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid