Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0248/2015

Teksty złożone :

A8-0248/2015

Debaty :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0127

Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - Strasburg

16. Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (debata)
CRE

Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Arnaud Danjean (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Monica Macovei, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta i Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta i Sophię in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Daniel Buda i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić i Patricija Šulin.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert i Timothy Kirkhope.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 14.4.2016.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności