Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0023(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2015

Texte depuse :

A8-0248/2015

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0127

Proces-verbal
Miercuri, 13 aprilie 2016 - Strasbourg

16. Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) ***I (dezbatere)
CRE

Al doilea raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Arnaud Danjean (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Axel Voss, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Monica Macovei, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht și Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht și Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni și Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić și Patricija Šulin.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert și Timothy Kirkhope.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 14.4.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate