Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2015

Predkladané texty :

A8-0248/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0127

Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg

16. Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Axel Voss v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Monica Macovei, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jan Philipp Albrecht a Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jan Philipp Albrecht a Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić a Patricija Šulin.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert a Timothy Kirkhope.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 14.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia