Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2898(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0442/2016

Ingediende teksten :

B8-0442/2016

Debatten :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0133

Notulen
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg

17. Verslag 2015 over Turkije (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Turkije (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, en Beatrix von Storch.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Kati Piri, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Turkije (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 14.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid