Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург

19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

На заседанието във вторник, 12 април 2016 г. (точка 12 от протокола от 12.4.2016 г.), беше обявена препоръка на комисията IMCO да не се повдига възражение по делегиран акт.

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105 от Правилника за дейността.

Следователно тази препоръка се счита за одобрена и ще бъде публикувана в приетите текстове от заседанието в четвъртък, 14 април 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност