Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg

19. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden afgav følgende meddelelse:

IMCO henstillede på plenarmødet tirsdag den 12. april 2016 til ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt (punkt 12 i protokollen af 12.4.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105.

Henstillingen ansås således for vedtaget og ville blive offentliggjort i Vedtagne tekster for mødet torsdag den 14. april 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik