Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

19. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

IMCO-valiokunnan suositus olla vastustamatta täysistunnossa tiistaina 12. huhtikuuta 2016 ilmoitettua delegoitua säädöstä (istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 12).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositus katsotaan hyväksytyksi ja julkaistaan torstaina 14. huhtikuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö