Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg

19. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

een aanbeveling van de Commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling is aangekondigd in de plenaire vergadering van dinsdag 12 april 2016 (punt 12 van de notulen van 12.4.2016).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van donderdag 14 april 2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid