Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg

19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka vydala toto oznámenie:

odporúčanie výboru IMCO nevzniesť námietku voči delegovanému aktu, ktorý bol oznámený na plenárnom rokovaní v utorok 12. apríla 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 12.4.2016).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Odporúčanie sa teda považuje za schválené a uverejní sa v prijatých textoch z rokovania vo štvrtok 14. apríla 2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia