Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

19. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Meddelande från talmannen

Rekommendation från IMCO-utskottet att inte invända mot den delegerade akt som tillkännagavs i kammaren tisdagen den 12 april 2016 (punkt 12 i protokollet av den 12.4.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105 i arbetsordningen.

Rekommendationen betraktades därmed som godkänd och ska offentliggöras i Antagna texter från sammanträdet torsdagen den 14 april 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy