Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2897(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0441/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0441/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0135

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

20. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου