Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

21. Utskottens sammansättning

Grupperna PPE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Barbara Kappel i stället för Michał Marusik

DEVE-utskottet: György Hölvényi i stället för György Schöpflin

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy