Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0402(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2015

Внесени текстове :

A8-0199/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0131

Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург

22. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Michèle Rivasi (докладчик по становището на комисията ITRE), Lara Comi (докладчик по становището на комисията IMCO), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson и Dietmar Köster.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu и Notis Marias.

Изказаха се: Johannes Hahn и Constance Le Grip.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 14.4.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност