Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0402(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0199/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0199/2015

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0131

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

22. Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michèle Rivasi (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lara Comi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson ja Dietmar Köster.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Constance Le Grip.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö