Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0402(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0199/2015

Ingediende teksten :

A8-0199/2015

Debatten :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Stemmingen :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0131

Notulen
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg

22. Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michèle Rivasi (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Lara Comi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson en Dietmar Köster.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Constance Le Grip.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 14.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid