Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0402(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0199/2015

Teksty złożone :

A8-0199/2015

Debaty :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0131

Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - Strasburg

22. Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Michèle Rivasi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Lara Comi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson i Dietmar Köster.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu i Notis Marias.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Constance Le Grip.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 14.4.2016.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności