Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0402(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2015

Predkladané texty :

A8-0199/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0131

Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg

22. Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip uviedla správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Lara Comi (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson a Dietmar Köster.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn a Constance Le Grip.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 14.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia