Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2019(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0131/2016

Ingediende teksten :

A8-0131/2016

Debatten :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Stemmingen :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0132

Notulen
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg

23. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
CRE

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 [2016/2019(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Jean-Paul Denanot, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Indrek Tarand.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 14.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid