Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2019(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0131/2016

Ingivna texter :

A8-0131/2016

Debatter :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0132

Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

23. Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)
CRE

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 [2016/2019(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Jean-Paul Denanot för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada och Miguel Viegas.

Talare: Indrek Tarand.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 14.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy