Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2652(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000045/2016 (B8-0353/2016)

Debatter :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

24. Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000045/2016) från Antonio Tajani, Othmar Karas och Burkhard Balz för PPE-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000057/2016) från Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000060/2016) från Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2016) från Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer och Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, till kommissionen: Stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000066/2016) från Kay Swinburne för ECR-gruppen, till kommissionen: Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer och Kay Swinburne utvecklade frågorna.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, och Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu och Notis Marias.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy