Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 13., Szerda - Strasbourg

25. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 76. cikke értelmében részleges tulajdonjog-átruházás esetén védelemben részesítendő megállapodáskategóriákról (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 18.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 606/2009/EK rendelet egyes borászati eljárások tekintetében történő módosításáról (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 11.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 18.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát, az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 23.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet helyesbítéséről (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 5.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU)2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU)2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 7.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatban működő szövetkezetek és más típusú termelői szervezetek keretében a termelési tervekre vonatkozóan létrejövő megállapodások és határozatok engedélyezéséről (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 11.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

°
° ° °

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 14.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 3 hónappal a Parlament kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 1.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 1 hónappal a Tanács kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

°
° ° °

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében a kifogás benyújtásának határidejét 1–3 hónappal meghosszabbították az illetékes bizottság kérésére:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről, valamint a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 18.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az elfogadott piaci gyakorlatok megállapításához szükséges kritériumokról, eljárásról és követelményekről, valamint az elfogadott piaci gyakorlatok fenntartásához, megszüntetéséhez vagy elfogadásuk feltételeinek módosításához szükséges követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok meghatározása tekintetében az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációs intézkedésekre alkalmazandó feltételekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező pénznemekre vonatkozó eltérések alkalmazásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. január 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszaélésszerű gyakorlatok, vagy a gyanús megbízások és ügyletek megelőzéséhez, feltárásához és bejelentéséhez használandó megfelelő intézkedésekre, rendszerekre és eljárásokra, valamint értesítési formanyomtatványokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési ajánlások vagy befektetési stratégiát ajánló vagy javasló más információk tárgyilagos ismertetésére, valamint a különös érdekek közzétételére vagy az összeférhetetlenség jelzésére vonatkozó technikai szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat