Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. travnja 2016. - Strasbourg

26. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za osobna, prijenosna i tablet računala (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - : 30. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu operativnog odobrenja navigacije temeljene na performansama, certifikacije i nadzora pružatelja podatkovnih usluga i helikopterskih operacija na moru (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - : 5. srpanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za namještaj (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - : 30. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za obuću (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - : 30. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - : 21. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU kako bi se uzeo u obzir razvoj u razvrstavanju tvari (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - : 18. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih aromatičnih tvari iz skupine tvari s alfa-beta nezasićenom strukturom (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - : 22. svibanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acekvinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoksinil, fludioksonil, fluopikolid, fosetil, mepikvat, prokinazid, propamokarb, proheksadion i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - : 7. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin i flurtamon u ili na određenim proizvodima (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - : 6. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1-naftilacetamid, 1-naftiloctenu kiselinu, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat i tralkoksidim u ili na određenim proizvodima (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - : 6. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2005/62/EZ u pogledu standarda i specifikacija u odnosu na sustav kvalitete krvnih ustanova (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - : 5. srpanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - : 6. srpanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - : 22. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - : 30. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti