Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (внесено предложение за резолюция)
 4.Положението в Полша (внесени предложения за резолюция)
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 6.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество
 7.Тържествено заседание - Португалия
 8.Съобщение на председателството
 9.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 10.Състав на политическите групи
 11.Време за гласуване
  11.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Проект за коригиращ бюджет № 1: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (гласуване)
  11.4.Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб (гласуване)
  11.5.Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс (гласуване)
  11.6.Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор (гласуване)
  11.7.Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко (гласуване)
  11.8.Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски (гласуване)
  11.9.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (гласуване)
  11.10.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (гласуване)
  11.11.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (гласуване)
  11.12.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (гласуване)
  11.13.Положението в Полша (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (разискване)
 16.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (разискване)
 17.Доклад за Турция за 2015 г. (разискване)
 18.Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (разискване)
 21.Състав на комисиите
 22.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (разискване)
 23.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (разискване)
 24.Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (разискване)
 25.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 26.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 27.Трансфер на бюджетни кредити
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс
 Приложение 3 - Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор
 Приложение 4 - Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко
 Приложение 5 - Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски<br/>
Протокол (283 kb) Списък на присъствалите (65 kb)    Поименни гласувания (3823 kb) Приложение 1 (8 kb) Приложение 2 (8 kb) Приложение 3 (8 kb) 
 
            Приложение 4 (8 kb) Приложение 5 (8 kb) 
 
Протокол (323 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (39 kb) Поименни гласувания (147 kb)    
 
Протокол (388 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (696 kb) Поименни гласувания (3078 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност