Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Epidemie viru zika (předložený návrh usnesení)
 4.Situace v Polsku (předložené návrhy usnesení)
 5.Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–18. března 2016 a výsledky summitu EU–Turecko (rozprava)
 6.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů
 7.Slavnostní zasedání – Portugalsko
 8.Sdělení předsednictví
 9.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 10.Členství v politických skupinách
 11.Hlasování
  
11.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (hlasování)
  
11.4.Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (hlasování)
  
11.5.Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (hlasování)
  
11.6.Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (hlasování)
  
11.7.Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (hlasování)
  
11.8.Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (hlasování)
  
11.9.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (hlasování)
  
11.10.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (hlasování)
  
11.11.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (hlasování)
  
11.12.Epidemie viru zika (hlasování)
  
11.13.Situace v Polsku (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II – Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům ***II (rozprava)
 16.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (rozprava)
 17.Zpráva o Turecku za rok 2015 (rozprava)
 18.Zpráva o Albánii za rok 2015 (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 20.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (rozprava)
 21.Členství ve výborech
 22.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (rozprava)
 23.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 24.Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (rozprava)
 25.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 26.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 27.Převody prostředků
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs
 Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor
 Příloha 4 – Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko
 Příloha 5 – Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski<br/>
Zápis (251 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3823 kb) Příloha 1 (8 kb) Příloha 2 (8 kb) Příloha 3 (8 kb) 
 
            Příloha 4 (8 kb) Příloha 5 (8 kb) 
 
Zápis (309 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (36 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (145 kb)    
 
Zápis (352 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (665 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2999 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí