Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Udbrud af zikavirus (indgivet beslutningsforslag)
 4.Situationen i Polen (indgivne beslutningsforslag)
 5.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 6.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning
 7.Højtideligt møde - Portugal
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 10.De politiske gruppers sammensætning
 11.Afstemningstid
  
11.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.3.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (afstemning)
  
11.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (afstemning)
  
11.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (afstemning)
  
11.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (afstemning)
  
11.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (afstemning)
  
11.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (afstemning)
  
11.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)
  
11.10.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (afstemning)
  
11.11.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (afstemning)
  
11.12.Udbrud af zikavirus (afstemning)
  
11.13.Situationen i Polen (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II - Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (forhandling)
 16.Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (forhandling)
 17.Rapport 2015 om Tyrkiet (forhandling)
 18.Rapport 2015 om Albanien (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 20.Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 21.Udvalgenes sammensætning
 22.Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (forhandling)
 23.Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (forhandling)
 24.Revision af støttefaktoren for SMV'er (forhandling)
 25.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 26.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 27.Bevillingsoverførsler
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor
 Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko
 Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski<br/>
Protokol (250 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (3823 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) Bilag 3 (7 kb) 
 
            Bilag 4 (8 kb) Bilag 5 (7 kb) 
 
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (35 kb) Afstemning ved navneopråb (142 kb)    
 
Protokol (358 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (636 kb) Afstemning ved navneopråb (2990 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik