Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Zikaviruksen leviäminen (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 4.Puolan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 6.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä
 7.Juhlaistunto - Portugali
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (äänestys)
  11.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (äänestys)
  11.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (äänestys)
  11.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (äänestys)
  11.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (äänestys)
  11.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (äänestys)
  11.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (äänestys)
  11.10.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (äänestys)
  11.11.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (äänestys)
  11.12.Zikaviruksen leviäminen (äänestys)
  11.13.Puolan tilanne (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (keskustelu)
 16.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (keskustelu)
 17.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 18.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 20.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 21.Valiokuntien kokoonpano
 22.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (keskustelu)
 24.Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 26.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 27.Määrärahojen siirrot
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski<br/>
Pöytäkirja (253 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3823 kb) Liite 1 (8 kb) Liite 2 (8 kb) Liite 3 (8 kb) 
 
            Liite 4 (8 kb) Liite 5 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (277 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (37 kb) Nimenhuutoäänestykset (154 kb)    
 
Pöytäkirja (354 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (638 kb) Nimenhuutoäänestykset (2996 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö