Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)
 4.Stāvoklis Polijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Eiropadomes 2016. gada 17. un 18. marta sanāksmes secinājumi un ES un Turcijas samita iznākums (debates)
 6.Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu
 7.Svinīgā sēde - Portugāle
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 10.Politisko grupu sastāvs
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — EGF/2016/000 TA 2016/ tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.3.Projekts budžeta grozījumam Nr. 1/2016 — jauns instruments ārkārtas atbalsta sniegšanai Savienībā (balsošana)
  
11.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Samo Jereb (balsošana)
  
11.5.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Mihails Kozlovs (balsošana)
  
11.6.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Jan Gregor (balsošana)
  
11.7.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ladislav Balko (balsošana)
  
11.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Janusz Wojciechowski (balsošana)
  
11.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)
  
11.10.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (balsošana)
  
11.11.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (balsošana)
  
11.12.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (balsošana)
  
11.13.Stāvoklis Polijā (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II - Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II (debates)
 16.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I (debates)
 17.2015. gada ziņojums par Turciju (debates)
 18.2015. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 20.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 21.Komiteju sastāvs
 22.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu ***I (debates)
 23.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (debates)
 24.MVU atbalsta faktora pārskatīšana (debates)
 25.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 26.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 27.Apropriāciju pārvietojumi
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Samo Jereb
 2. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Mihails Kozlovs
 3. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Jan Gregor
 4. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ladislav Balko
 5. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Janusz Wojciechowski<br/>
Protokols (254 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3823 kb) 1 Pielikums (8 kb) 2 Pielikums (8 kb) 3 Pielikums (8 kb) 
 
            4 Pielikums (8 kb) 5 Pielikums (8 kb) 
 
Protokols (314 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (36 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (144 kb)    
 
Protokols (356 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (656 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3086 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika