Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 13 ta' April 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Tifqigħa tal-virus Zika (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (dibattitu)
 6.Ftehim Interistituzzjonali "Tfassil aħjar tal-liġijiet"
 7.Seduta solenni - Portugal
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 10.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.3.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (votazzjoni)
  11.4.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb (votazzjoni)
  11.5.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs (votazzjoni)
  11.6.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor (votazzjoni)
  11.7.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko (votazzjoni)
  11.8.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski (votazzjoni)
  11.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (votazzjoni)
  11.10.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (votazzjoni)
  11.11.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (votazzjoni)
  11.12.Tifqigħa tal-virus Zika (votazzjoni)
  11.13.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***II - Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) ***II (dibattitu)
 16.L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I (dibattitu)
 17.Rapport 2015 dwar it-Turkija (dibattitu)
 18.Rapport 2015 dwar l-Albanija (dibattitu)
 19.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-kumitati
 22.Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom ***I (dibattitu)
 23.L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (dibattitu)
 24.Analiżi tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (dibattitu)
 25.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 27.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb
 Anness 2 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs
 Anness 3 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor
 Anness 4 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko
 Anness 5 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski<br/>
Minuti (254 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3823 kb) L-Anness 1 (8 kb) L-Anness 2 (8 kb) L-Anness 3 (8 kb) 
 
            L-Anness 4 (8 kb) L-Anness 5 (8 kb) 
 
Minuti (322 kb) Lista tal-Membri preżenti (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (36 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (143 kb)    
 
Minuti (368 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (708 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3053 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza