Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Epidemia wirusa Zika (złożony projekt rezolucji)
 4.Sytuacja w Polsce (złożone projekty rezolucji)
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (debata)
 6.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa
 7.Uroczyste posiedzenie - Portugalia
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 10.Skład grup politycznych
 11.Głosowanie
  
11.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (głosowanie)
  
11.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (głosowanie)
  
11.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (głosowanie)
  
11.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (głosowanie)
  
11.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (głosowanie)
  
11.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (głosowanie)
  
11.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (głosowanie)
  
11.10.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (głosowanie)
  
11.11.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (głosowanie)
  
11.12.Epidemia wirusa Zika (głosowanie)
  
11.13.Sytuacja w Polsce (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (debata)
 16.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)
 18.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (debata)
 21.Skład komisji
 22.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (debata)
 23.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)
 24.Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)
 25.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 26.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 27.Przesunięcie środków
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor
 Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko
 Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski<br/>
Protokół (249 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (3823 kb) Załącznik 1 (8 kb) Załącznik 2 (8 kb) Załącznik 3 (8 kb) 
 
            Załącznik 4 (8 kb) Załącznik 5 (8 kb) 
 
Protokół (320 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Głosowanie imienne (143 kb)    
 
Protokół (365 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (661 kb) Głosowanie imienne (2992 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności