Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 13 aprilie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Epidemia cauzată de virusul Zika (propunere de rezoluție depusă)
 4.Situația din Polonia (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17 și 18 martie 2016 și rezultatul summitului UE-Turcia (dezbatere)
 6.Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare
 7.Ședință solemnă - Portugalia
 8.Comunicarea Președintelui
 9.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 10.Componența grupurilor politice
 11.Votare
  
11.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii (vot)
  
11.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb (vot)
  
11.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs (vot)
  
11.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor (vot)
  
11.7.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko (vot)
  
11.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski (vot)
  
11.9.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (vot)
  
11.10.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (vot)
  
11.11.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (vot)
  
11.12.Epidemia cauzată de virusul Zika (vot)
  
11.13.Situația din Polonia (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***II - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***II (dezbatere)
 16.Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) ***I (dezbatere)
 17.Raportul pe 2015 privind Turcia (dezbatere)
 18.Raportul pe 2015 privind Albania (dezbatere)
 19.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 20.Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 21.Componența comisiilor
 22.Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale ***I (dezbatere)
 23.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (dezbatere)
 24.Revizuirea factorului de sprijinire a IMM-urilor (dezbatere)
 25.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 26.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 27.Transferuri de credite
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor
 Anexa 4 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko
 Anexa 5 - Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski<br/>
Proces-verbal (256 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3823 kb) Anexa 1 (8 kb) Anexa 2 (8 kb) Anexa 3 (8 kb) 
 
            Anexa 4 (8 kb) Anexa 5 (8 kb) 
 
Proces-verbal (325 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (36 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (120 kb)    
 
Proces-verbal (362 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (639 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2982 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate