Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Epidémia vírusu Zika (predložený návrh uznesenia)
 4.Situácia v Poľsku (predložené návrhy uznesení)
 5.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. marca 2016 a výsledky samitu EÚ – Turecko (rozprava)
 6.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva
 7.Slávnostná schôdza – Portugalsko
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 10.Zloženie politických skupín
 11.Hlasovanie
  
11.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc na podnet Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie (hlasovanie)
  
11.4.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb (hlasovanie)
  
11.5.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs (hlasovanie)
  
11.6.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor (hlasovanie)
  
11.7.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko (hlasovanie)
  
11.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski (hlasovanie)
  
11.9.Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (hlasovanie)
  
11.10.EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (hlasovanie)
  
11.11.Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (hlasovanie)
  
11.12.Epidémia vírusu Zika (hlasovanie)
  
11.13.Situácia v Poľsku (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ***II - Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II (rozprava)
 16.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) ***I (rozprava)
 17.Správa o Turecku za rok 2015 (rozprava)
 18.Správa o Albánsku za rok 2015 (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 20.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (rozprava)
 21.Zloženie výborov
 22.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (rozprava)
 23.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 24.Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (rozprava)
 25.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 26.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 27.Presun rozpočtových prostriedkov
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs
 Príloha 3 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor
 Príloha 4 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko
 Príloha 5 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski<br/>
Zápisnica (249 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3823 kb) Príloha 1 (8 kb) Príloha 2 (8 kb) Príloha 3 (8 kb) 
 
            Príloha 4 (8 kb) Príloha 5 (8 kb) 
 
Zápisnica (314 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (36 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (143 kb)    
 
Zápisnica (359 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (662 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3059 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia