Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 13. april 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izbruh virusa zika (vloženi predlog resolucije )
 4.Razmere na Poljskem (vloženi predlogi resolucij)
 5.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 in izid vrha EU - Turčija (razprava)
 6.Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje
 7.Slavnostna seja - Portugalska
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 10.Članstvo v političnih skupinah
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: Nov instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (glasovanje)
  
11.4.Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb (glasovanje)
  
11.5.Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs (glasovanje)
  
11.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor (glasovanje)
  
11.7.Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (glasovanje)
  
11.8.Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski (glasovanje)
  
11.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (glasovanje)
  
11.10.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (glasovanje)
  
11.11.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (glasovanje)
  
11.12.Izbruh virusa zika (glasovanje)
  
11.13.Razmere na Poljskem (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (razprava)
 16.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (razprava)
 17.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (razprava)
 18.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (razprava)
 19.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 20.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (razprava)
 21.Sestava odborov
 22.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (razprava)
 23.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (razprava)
 24.Pregled faktorja za podporo MSP (razprava)
 25.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 26.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 27.Prerazporeditev sredstev
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor
 Priloga 4 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko
 Priloga 5 - Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski<br/>
Zapisnik (246 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3823 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (8 kb) Priloga 3 (8 kb) 
 
            Priloga 4 (8 kb) Priloga 5 (7 kb) 
 
Zapisnik (310 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (35 kb) Izid poimenskega glasovanja (145 kb)    
 
Zapisnik (351 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (644 kb) Izid poimenskega glasovanja (3052 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov