Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Utbrottet av zikaviruset (ingivet resolutionsförslag)
 4.Situationen i Polen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (debatt)
 6.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 7.Högtidligt möte - Portugal
 8.Meddelande från talmannen
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.De politiska gruppernas sammansättning
 11.Omröstning
  
11.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (omröstning)
  
11.4.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (omröstning)
  
11.5.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (omröstning)
  
11.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (omröstning)
  
11.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (omröstning)
  
11.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (omröstning)
  
11.9.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (omröstning)
  
11.10.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (omröstning)
  
11.11.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (omröstning)
  
11.12.Utbrottet av zikaviruset (omröstning)
  
11.13.Situationen i Polen (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II - Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (debatt)
 16.Användning av PNR-uppgifter ***I (debatt)
 17.2015 års rapport om Turkiet (debatt)
 18.2015 års rapport om Albanien (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 21.Utskottens sammansättning
 22.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (debatt)
 23.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)
 24.Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)
 25.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 27.Anslagsöverföringar
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb
 Bilaga 2 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs
 Bilaga 3 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor
 Bilaga 4 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko
 Bilaga 5 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski<br/>
Protokoll (253 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3823 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) Bilaga 3 (8 kb) 
 
            Bilaga 4 (8 kb) Bilaga 5 (8 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (36 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (143 kb)    
 
Protokoll (358 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (744 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2993 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy