Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Utbrottet av zikaviruset (ingivet resolutionsförslag)
 4.Situationen i Polen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (debatt)
 6.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 7.Högtidligt möte - Portugal
 8.Meddelande från talmannen
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.De politiska gruppernas sammansättning
 11.Omröstning
  11.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.3.Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (omröstning)
  11.4.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (omröstning)
  11.5.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (omröstning)
  11.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (omröstning)
  11.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (omröstning)
  11.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (omröstning)
  11.9.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (omröstning)
  11.10.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (omröstning)
  11.11.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (omröstning)
  11.12.Utbrottet av zikaviruset (omröstning)
  11.13.Situationen i Polen (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II - Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (debatt)
 16.Användning av PNR-uppgifter ***I (debatt)
 17.2015 års rapport om Turkiet (debatt)
 18.2015 års rapport om Albanien (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 21.Utskottens sammansättning
 22.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (debatt)
 23.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)
 24.Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)
 25.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 27.Anslagsöverföringar
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb
 Bilaga 2 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs
 Bilaga 3 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor
 Bilaga 4 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko
 Bilaga 5 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski<br/>
Protokoll (253 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (3823 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) Bilaga 3 (8 kb) 
 
            Bilaga 4 (8 kb) Bilaga 5 (8 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (36 kb) Omröstningar med namnupprop (143 kb)    
 
Protokoll (358 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (744 kb) Omröstningar med namnupprop (2993 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy