Indiċi 
Minuti
PDF 368kWORD 322k
L-Erbgħa, 13 ta' April 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Tifqigħa tal-virus Zika (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (dibattitu)
 6.Ftehim Interistituzzjonali "Tfassil aħjar tal-liġijiet"
 7.Seduta solenni - Portugal
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 10.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.3.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (votazzjoni)
  11.4.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb (votazzjoni)
  11.5.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs (votazzjoni)
  11.6.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor (votazzjoni)
  11.7.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko (votazzjoni)
  11.8.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski (votazzjoni)
  11.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (votazzjoni)
  11.10.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (votazzjoni)
  11.11.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (votazzjoni)
  11.12.Tifqigħa tal-virus Zika (votazzjoni)
  11.13.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***II - Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) ***II (dibattitu)
 16.L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I (dibattitu)
 17.Rapport 2015 dwar it-Turkija (dibattitu)
 18.Rapport 2015 dwar l-Albanija (dibattitu)
 19.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-kumitati
 22.Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom ***I (dibattitu)
 23.L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (dibattitu)
 24.Analiżi tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (dibattitu)
 25.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 27.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb
 Anness 2 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs
 Anness 3 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor
 Anness 4 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko
 Anness 5 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kummissjoni u mill-Qorti tal-Ġustizzja

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 5/2016 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0019/2016 - C8-0121/2016 - 2016/2039(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1-INF/2016 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0020/2016 - C8-0125/2016 - 2016/2042(GBD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 6/2016 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0021/2016 - C8-0137/2016 - 2016/2044(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Prise en occupation (usufruit de 15 ans) des immeubles de bureaux: «Black Pearl» et «Mérode» situés à Bruxelles (N8-0022/2016 - C8-0144/2016 - 2016/2046(GBD))
(Dan id-dokument mhuwiex attwalment disponibbli bil-lingwi kollha)

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (2016/2019(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u l-moviment liberu ta' dik id-data u li jħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (05418/1/2016 - C8-0139/2016 - 2012/0010(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Data Ġenerali) (05419/1/2016 - C8-0140/2016 - 2012/0011(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)


3. Tifqigħa tal-virus Zika (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000030/2016) imressqa minn Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Tifqigħa tal-virus Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Marzu 2016 (punt 2 tal-Minuti ta' 10.3.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar it-tifqigħa tal-virus taż-Żika (2016/2584(RSP)) (B8-0449/2016).

Votazzjoni: punt 10.12 tal-Minuti ta' 13.4.2016.


4. Is-sitwazzjoni fil-Polonja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 19 ta' Jannar 2016 (punt 10 tal-Minuti ta' 19.1.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Manfred Weber u Esteban González Pons, f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, u Birgit Sippel, f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt, f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga u Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana u Terry Reintke, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP)) (B8-0461/2016/rev);

—   Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP)) (B8-0463/2016);

—   Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP)) (B8-0464/2016);

—   Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc u Marek Jurek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP)) (B8-0465/2016).

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 13.4.2016.


5. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (2016/2546(RSP)).

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Eriksson, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Herbert Reul, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Laura Ferrara, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Nicolas Bay, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb u Knut Fleckenstein.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Bronis Ropė biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Knut Fleckenstein, li wieġeb, Ulrike Trebesius, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, Judith Sargentini, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anneli Jäätteenmäki, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Jussi Halla-aho, Pavel Telička, Nikolaos Chountis, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Peter Eriksson, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Richard Sulík, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stefan Eck, Mario Borghezio, Elmar Brok, Birgit Sippel, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Claude Moraes, Luděk Niedermayer, Iratxe García Pérez, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Elena Valenciano, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Sergei Stanishev, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Gunnar Hökmark, Nikos Androulakis, Pervenche Berès u Andrejs Mamikins.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


6. Ftehim Interistituzzjonali "Tfassil aħjar tal-liġijiet"

Martin Schulz (President tal-Parlament Ewropew), Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) ipproċedew bl-iffirmar tal-Ftehim Interistituzzjonali "Tfassil aħjar tal-liġijiet".


7. Seduta solenni - Portugal

Minn 12.25 sas-12.45 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Marcelo Rebelo de Sousa, President tar-Repubblika Portugiża.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Ivo Vajgl.


8. Avviż mill-Presidenza

Bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President, nhar l-10 ta' Marzu 2016, iddeċieda li jimponi piena fuq Nicolas Bay talli uża l-apparat tal-vot ta' Marine Le Pen matul is-seduta tat-28 ta' Ottubru 2015 (punt 5 tal-Minuti tal-10 ta' Marzu 2016). Peress li Nicolas Bay appella kontra din id-deċiżjoni, il-Bureau, waqt il-laqgħa tiegħu tal-11 ta' April 2016, eżamina r-rikjesta tiegħu u kkonferma b'mod unanimu d-deċiżjoni tal-President. Il-piena tikkonsisti mit-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' ħamest ijiem.


9. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Litwani kompetenti bagħtu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Rolandas Paksas sabiex ikunu jistgħu jiftħu proċedimenti kriminali kontrih.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


10. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Marcus Pretzell m'għadux membru tal-Grupp ECR u, b'seħħ mit-12 ta' April 2016, qed ipoġġi mal-Membri mhux affiljati.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


11.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, imressqa mill-Iżvezja) [COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0111)


11.2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2016/000 TA 2016 – Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0112)


11.3. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni [07068/2016 - C8-0122/2016- 2016/2037(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0113)


11.4. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Samo Jereb bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 13.4.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI - il-ħatra ta' Samo Jereb

Adozzjoni (P8_TA(2016)0114)


11.5. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Mihails Kozlovs bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti ta' 13.4.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI - il-ħatra ta' Mihails Kozlovs

Adozzjoni (P8_TA(2016)0115)


11.6. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Jan Gregor bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 3 tal-Minuti ta' 13.4.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI - il-ħatra ta' Jan Gregor

Adozzjoni (P8_TA(2016)0116)


11.7. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Ladislav Balko bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 4 tal-Minuti ta' 13.4.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI - il-ħatra ta' Ladislav Balko

Adozzjoni (P8_TA(2016)0117)


11.8. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Janusz Wojciechowski bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 5 tal-Minuti ta' 13.4.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI - il-ħatra ta' Janusz Wojciechowski

Rifjut (P8_TA(2016)0118)


11.9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 106Artikolu 106(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen u Frédérique Ries, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz tar-Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0119)

Interventi

Angélique Delahaye ressqet emenda orali għall-emenda 11. Billi aktar minn 40 Membru opponew li din l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.


11.10. L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (votazzjoni)

Rapport dwar l-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa [2015/2272(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0120)


11.11. Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (votazzjoni)

Rapport dwar implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali [2015/2220(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0121)


11.12. Tifqigħa tal-virus Zika (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000030/2016) imressqa minn Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Tifqigħa tal-virus Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Marzu 2016 (punt 2 tal-Minuti ta' 10.3.2016).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 13 ta' April 2016 (punt 2 tal-Minuti ta' 13.4.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0122)


11.13. Is-sitwazzjoni fil-Polonja (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Polonja (2015/3031(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 19 ta' Jannar 2016 (punt 10 tal-Minuti ta' 19.1.2016).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 13 ta' April 2016 (punt 3 tal-Minuti ta' 13.4.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 u B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0461/2016/rev

Adozzjoni (P8_TA(2016)0123)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0463/2016, B8-0464/2016 u B8-0465/2016 iddekadew.)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Syed Kamall biex jitlob, abbażi tal-Artikolu 190(4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-posponiment tal-votazzjoni, Jadwiga Wiśniewska biex tappoġġa t-talba, Gianni Pittella biex jopponiha.
Permezz ta' VSI (146 favur, 501 kontra, 35 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat - (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella u Stanislav Polčák

Rapport Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James u Monica Macovei

Rapport Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil u Andrejs Mamikins

Tifqigħa tal-virus Zika - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil u Andrejs Mamikins

Is-sitwazzjoni fil-Polonja - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek u Andrejs Mamikins.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***II - Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Data Ġenerali) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u l-moviment liberu ta' dik id-data u li jħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

Jan Philipp Albrecht u Marju Lauristin ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Interventi ta': Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Gianluca Buonanno f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Viviane Reding, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Martina Anderson, Klaus Buchner, Michał Boni, Ana Gomes, Kaja Kallas, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Christel Schaldemose u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Krisztina Morvai, Seán Kelly u Patricija Šulin.

Interventi ta': Věra Jourová, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jan Philipp Albrecht u Marju Lauristin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 14.4.2016 u punt 7.2 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


16. L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I (dibattitu)

It-tieni rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u delitti serji [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Arnaud Danjean (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Monica Macovei, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jan Philipp Albrecht u Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jan Philipp Albrecht u Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni u Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić u Patricija Šulin.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert u Timothy Kirkhope.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


17. Rapport 2015 dwar it-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar it-Turkija (2016/2898(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleftherios Synadinos, Kristina Winberg, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Howitt, Amjad Bashir, Nedzhmi Ali, Julia Reid, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Angel Dzhambazki, Miltiadis Kyrkos, Ryszard Czarnecki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, u Beatrix von Storch.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Steeve Briois, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Gerolf Annemans, Esther de Lange, Eva Kaili, Nikolay Barekov, Edouard Ferrand, Lefteris Christoforou, Javi López, Notis Marias, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki u Ruža Tomašić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Johannes Hahn u Jeanine Hennis-Plasschaert.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Kati Piri, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-rapport 2015 dwar it-Turkija (2015/2898(RSP)) (B8-0442/2016)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


18. Rapport 2015 dwar l-Albanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar l-Albanija (2016/2896(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, u Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, David McAllister, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, John Stuart Agnew, Andrej Plenković, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogusław Liberadzki, Andi Cristea, Notis Marias, Andrey Kovatchev, Susanne Melior u György Hölvényi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Ivan Jakovčić u Igor Šoltes.

Interventi ta': Johannes Hahn u Jeanine Hennis-Plasschaert.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Knut Fleckenstein, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Albanija (2015/2896(RSP)) (B8-0440/2016)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


19. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għamel il-komunikazzjoni li ġejja:

Rakkomandazzjoni tal-Kumitat IMCO biex ma ssirx oġġezzjoni għal att delegat tħabbret fil-plenarja tat-Tlieta, 12 ta' April 2016 (punt 12 tal-Minuti ta' 12.4.2016).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura.

Minħabba f'hekk, din ir-rakkomandazzjoni titqies bħala approvata u se tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati tas-sessjoni tal-Ħamis, 14 ta' April 2016.


20. Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (2016/2897(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jean-Paul Denanot u Alojz Peterle.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica u Julie Ward.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Jasenko Selimovic, Franc Bogovič, Ivana Maletić u Marijana Petir.

Interventi ta': Johannes Hahn u Jeanine Hennis-Plasschaert.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cristian Dan Preda, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (2015/2897(RSP)) (B8-0441/2016)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


21. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċeviet t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE u ENF:

Kumitat ECON: Barbara Kappel minflok Michał Marusik

Kumitat DEVE: György Hölvényi minflok György Schöpflin

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


22. Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni taʼ informazzjoni taʼ kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

Constance Le Grip ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michèle Rivasi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Lara Comi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pascal Durand, Pavel Svoboda, Virginie Rozière, Max Andersson u Dietmar Köster.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu u Notis Marias.

Interventi ta': Johannes Hahn u Constance Le Grip.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


23. L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (dibattitu)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 [2016/2019(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

Indrek Tarand ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Jean-Paul Denanot f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Xabier Benito Ziluaga, Tomáš Zdechovský, Vladimír Maňka u Herbert Dorfmann.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu, Notis Marias, Liadh Ní Riada u Miguel Viegas.

Intervent ta': Indrek Tarand.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


24. Analiżi tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000045/2016) imressqa minn Antonio Tajani, Othmar Karas u Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000057/2016) imressqa minn Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000060/2016) imressqa minn Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas u Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000065/2016) imressqa minn Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer u Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Fattur ta' Sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000066/2016) imressqa minn Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

Antonio Tajani, Paloma López Bermejo, Michael Theurer u Kay Swinburne daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, u Markus Pieper, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu u Notis Marias.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-klassijiet ta' arranġamenti li għandhom jiġu protetti fi trasferiment parzjali tal-proprjetà skont l-Artikolu 76 tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Marzu 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 fir-rigward ta' ċerti prattiki enoloġiċi (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Marzu 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Marzu 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjanijiet ta' rkupru, il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u l-pjanijiet ta' riżoluzzjoni tal-grupp, il-kriterji minimi li l-awtorità kompetenti trid tivvaluta fir-rigward tal-pjanijiet ta' rkupru u l-pjanijiet ta' rkupru tal-grupp, il-kundizzjonijiet għall-appoġġ finanzjarju tal-grupp, ir-rekwiżiti għall-valutaturi indipendenti, ir-rikonoxximent kuntrattwali tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u konverżjoni u l-avviż tas-sospensjoni u l-funzjonament operattivi tal-kulleġġi ta' riżoluzzjoni (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 23 Marzu 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward is-salvagwardja tal-istrumenti finanzjarji u l-fondi tal-klijenti, l-obbligi ta' governanza tal-prodotti u r-regoli applikabbli għall-provvediment jew ir-riċeviment ta' tariffi, kummissjonijiet jew kwalunkwe benefiċċju monetarju jew mhux monetarju (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jawtorizza ftehimiet u deċiżjonijiet ta' kooperattivi u ta' tipi oħra ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib dwar l-ippjanar tal-produzzjoni (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' April 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

°
° ° °

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/63 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni (C(2015)08835 – 2015/3028(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Diċembru 2015

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 3 xhur fuq talba tal-Parlament

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar (C(2016)01165 – 2016/2601(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2016

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar (1) fuq talba tal-Kunsill

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

°
° ° °

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie prorogat minn xahar (1) għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) Nru 528/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji tal-opzjonijiet fl-approċċ standardizzat tar-riskju tas-suq u li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) Nru 604/2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-istandards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-kriterji kwalitattivi u kwantitattivi xierqa biex jiġu identifikati l-kategoriji ta' persunal li l-attivitajiet professjonali tiegħu jkollhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Frar 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji, il-proċedura u r-rekwiżiti biex tiġi stabbilita prattika tas-suq aċċettata u r-rekwiżiti biex tinżamm, tiġi terminata jew jiġu modifikati l-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni tagħha (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Frar 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-kontenut tan-notifiki li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti u l-kumpilazzjoni, il-pubblikazzjoni u ż-żamma tal-lista ta' notifiki (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-kundizzjonijiet applikabbli għal programmi ta' riakkwist u miżuri ta' stabbilizzazzjoni (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Marzu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' derogi li jikkonċernaw muniti b'restrizzjonijiet fuq id-disponibbiltà ta' assi likwidi (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Jannar 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward standards tekniċi regolatorji għall-arranġamenti, is-sistemi u l-proċeduri xierqa, kif ukoll il-mudell ta' notifika li għandhom jintużaw għall-prevenzjoni, il-kostatazzjoni u r-rappurtar ta' prattiċi abbużivi jew ordnijiet jew tranżazzjonijiet suspettużi (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Marzu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards tekniċi regolatorji għall-arranġamenti tekniċi għal preżentazzjoni oġġettiva ta' rakkomandazzjonijiet ta' investiment jew informazzjoni oħra li tirrakkomanda jew tissuġġerixxi strateġija ta' investiment, kif ukoll għad-divulgazzjoni ta' interessi partikulari jew indikazzjonijiet ta' kunflitti ta' interess (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Marzu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


26. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għall-kompjuters, għal-laptops u għat-tablets (D038863/05 - 2016/2628(RPS) - skadenza: 30 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 fir-rigward tal-approvazzjoni operazzjonali tan-navigazzjoni abbażi tal-prestazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni u tas-sorveljanza tal-fornituri tas-servizzi tad-dejta u tal-operazzjonijiet li jsiru lil hinn mill-kosta permezz tal-ħelikopters, u li jikkoreġi dak ir-Regolament (D042243/03 - 2016/2636(RPS) - skadenza: 5 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-għamara (D042280/04 - 2016/2629(RPS) - skadenza: 30 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għax-xedd tas-saqajn (D042282/04 - 2016/2630(RPS) - skadenza: 30 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb spirituż (D043107/03 - 2016/2621(RPS) - skadenza: 21 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE u 2012/721/UE biex jitqiesu l-iżviluppi fil-klassifikazzjoni tas-sustanzi (D043371/02 - 2016/2618(RPS) - skadenza: 18 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' ċerti sustanzi aromatizzanti minn grupp b'rabta ma' struttura ta' insaturazzjoni alfa-beta (D043860/04 - 2016/2622(RPS) - skadenza: 22 ta' Mejju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-abamektina, għall-aċekinoċil, għall-aċetamiprid, għall-benzovindiflupir, għall-bromossinil, għall-fludijossonil, għall-fluwopikolid, għall-fosetil, għall-mepikwat, għall-prokinażid, għall-propamokarb, għall-proeżadjon u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (D044014/02 - 2016/2643(RPS) - skadenza: 7 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-etofumesat, għall-etossażol, għall-fenamidon, għall-fluwossastrobin u għall-flurtamon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D044016/02 - 2016/2641(RPS) - skadenza: 6 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-1-naftilaċetammid, għall-aċidu 1-naftilaċetiku, għall-kloridażon, għall-fluważifop-P, għall-fuberidażol, għall-mepikwat u għat-tralkossidim f'ċerti prodotti jew fuqhom (D044026/02 - 2016/2642(RPS) - skadenza: 6 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2005/62/KE fejn jidħlu l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tas-sistema tal-kwalità għall-istabbilimenti tad-demm (D044495/01 - 2016/2635(RPS) - skadenza: 5 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D044567/01 - 2016/2640(RPS) - skadenza: 6 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi kodiċi tan-netwerk dwar ir-rekwiżiti għall-konnessjoni mal-grilja ta’ sistemi ta’ kurrent dirett b’vultaġġ għoli u ta’ moduli ta’ parks tal-enerġija konnessi b’kurrent dirett (D044617/02 - 2016/2625(RPS) - skadenza: 22 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar il-Konnessjoni tad-Domanda (D044618/03 - 2016/2631(RPS) - skadenza: 30 ta' Ġunju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE


27. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 u DEC 05/2016.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 579.940/OJJE).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina, Weber Renate


Anness 1 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 2 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 3 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor


LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 4 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anness 5 - Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström

ECR:   
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:   
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:   
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza