Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - MT kandidat trukket tilbage (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om regulering af cyberspace (B8-0272/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udbygning af transportsektoren (B8-0273/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk kreditvurderingsbureau (B8-0274/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om brug af antibiotika i intensiv husdyravl (B8-0275/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om de kristne i Irak (B8-0276/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemsigtighed i forbindelse med multinationale selskabers pressionsgrupper (B8-0277/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om ophævelsen af hovedparten af sanktionerne mod Hviderusland (B8-0278/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den faldende kriminalitet i Schweiz som følge af Frankrigs suspension af Schengenaftalerne (B8-0279/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støjemission i miljøet fra maskiner og apparater til udendørs brug (B8-0280/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om behandling af diabetes i Den Europæiske Union (B8-0281/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om tiltag, der skal forhindre, at jihadister ankommer eller vender tilbage til Den Europæiske Unions medlemsstater (B8-0282/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om suspendering af den økonomiske bistand til Ukraine (B8-0283/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om forskelsbehandling af kvinder i Saudi-Arabien (B8-0284/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om teknologiens rolle i undervisningen og i skoleklasser (B8-0285/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forskning i zikavirussen (B8-0286/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vandmanglen og tørken i Den Europæiske Union (B8-0288/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om oprettelse af turismekomitéer med henblik på at styrke ungdomsbeskæftigelsespolitikken (B8-0289/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske stålindustri (B8-0290/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende skovrydning og beskyttelse af naturmiljøer i bjergene (B8-0291/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om begrænsning af import af ukonventionel gas, der udvindes ved hjælp af hydraulisk frakturering eller afbøjningsboring (B8-0292/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om forbud mod farlige komponenter i babyhudplejeprodukter (B8-0293/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af konkurrenceforanstaltninger (B8-0294/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende bekæmpelse af ludomani (B8-0295/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende forekomsten af pesticider i landbrugsprodukter, som importeres til EU (B8-0296/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen om foranstaltninger til beskyttelse af den internationale landbrugsfødevaresektors ressourcer (B8-0297/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af forbrugernes interesser (B8-0298/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om grænseoverskridende kriminalitet (B8-0299/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindemishandling (B8-0300/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at sætte en stopper for forhandlingsprocessen om Kosovos kandidatur (B8-0301/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om samarbejdsaftalen mellem Serbien og NATO (B8-0302/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om associeringsaftalen med Ukraine (B8-0303/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om migrationskrisens omkostninger (B8-0304/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om bekæmpelse af fedme hos børn (B8-0305/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af lokale håndværk (B8-0306/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om tilpasning af europæiske industrivirksomheders forældede bestand af maskiner og udstyr (B8-0307/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger og Auke Zijlstra. Forslag til beslutning om import af læder fra Kina (B8-0325/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen til bekæmpelse af efterligninger af italienske og europæiske lædervarer (B8-0326/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den tilbundsgående reform af landbrugspolitikken (B8-0327/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reguleringsrammerne for meget store bedrifter (B8-0328/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om resultaterne af den sparepolitik, som den græske befolkning er underlagt (B8-0330/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om konturerne af artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (B8-0331/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om at trække landbrugssektoren ud af forhandlingerne om den transatlantiske aftale (B8-0333/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbindelserne mellem supermarkeder og producenter (B8-0334/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om overskuddet af strukturel opsparing i euroområdet (B8-0336/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indførelse af kvantitativ lempelse for befolkningen (B8-0339/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de nationale velfærdssystemer, der trues af migrationskrisen og den fri bevægelighed for personer (B8-0340/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den illoyale konkurrence, som den kinesiske stålindustri udøver (B8-0341/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en øget bevidsthed om fødevarespild (B8-0382/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en omarbejdelse af lovgivningen vedrørende beskyttelse af Europas musikalske kulturarv (B8-0383/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en omskrivning af reglerne for kurser i lov og ret for unge, studerende og arbejdstagere (B8-0384/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om integration af databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA ("EU-US Privacy Shield") (B8-0386/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af mindedagen for holocaustofre (B8-0387/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om hjælp og støtte til instruktør- og kvalitetsbiograffilm (B8-0388/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om unge iværksættere i sektoren for vedvarende energi (B8-0390/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye bestemmelser om social beskyttelse (B8-0391/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye bestemmelser om dyrkning af forurenede marker og jordforbedring (B8-0392/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forsinkelser for den europæiske vejtrafik (B8-0393/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nuklear sikkerhed (B8-0394/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om øgede infrastrukturinvesteringer (B8-0395/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om mindreåriges overdrevne brug af digitale apparater (B8-0396/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om behov for nye bestemmelser om kontrol med affaldsdeponeringer og miljøindvirkningen herfra (B8-0397/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om øget kontrol med importerede fødevarer (B8-0398/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om henstillinger fra Kommissionen og Rådet vedrørende reformen af arbejdsmarkedet i Frankrig (B8-0399/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om mærkning af produkter fra dyr, der er fodret med GMO'er (B8-0400/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om interessekonflikter i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (B8-0401/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindemishandling (B8-0402/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lønforskelle mellem kvinder og mænd (B8-0403/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af forskningen i sjældne sygdomme (B8-0404/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om aftalen mellem store supermarkeder og dyreavlere i Frankrig (B8-0405/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om folkeafstemningen i Bolivia om ændring af forfatningens artikel 168 (B8-0406/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Bosnien-Hercegovinas ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (B8-0407/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af journalisters kilder (B8-0408/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ændring af bestemmelserne om offentlige udgifter og fælles indkøbscentraler (B8-0409/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om vedtagelse af nye bestemmelser indeholdende initiativer til fremme at kulturel iværksættervirksomhed (B8-0410/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om regelsæt for mineralolier i fødevarer og andre dagligvarer (B8-0411/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fastlæggelse af og tilskyndelse til "sponsorering" i reklameøjemed i forbindelse med restaureringsprojekter inden for den mindre kendte del af den europæiske kultur- og kunstarv (B8-0412/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om regulering af skyggebankvirksomhed (B8-0413/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om super-elnet (B8-0414/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om fastfrysning af overførsel af midler til Tyrkiet og indstilling af tiltrædelsesforhandlingerne (B8-0415/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om forbud mod fremstilling af pelsvarer (B8-0416/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskæftigelse af unge i landbruget (B8-0417/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik