Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – wycofana kandydatura MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania cyberprzestrzeni (B8-0272/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie umocnienia sektora transportu (B8-0273/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiej agencji ratingowej (B8-0274/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie stosowania antybiotyków w chowie przemysłowym (B8-0275/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie chrześcijan z Iraku (B8-0276/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przejrzystości wielonarodowych grup nacisku (B8-0277/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia większości sankcji wobec Białorusi (B8-0278/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawnie spadku poziomu przestępczości w Szwajcarii w związku z zawieszeniem przez Francję układu z Schengen (B8-0279/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (B8-0280/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie leczenia cukrzycy w Unii Europejskiej (B8-0281/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie środków mających na celu powstrzymywanie przybywania i powracania dżihadystów do Unii Europejskiej (B8-0282/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia pomocy finansowej dla Ukrainy (B8-0283/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacji kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0284/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie roli technologii w nauczaniu oraz jej miejsca w klasach szkolnych (B8-0285/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących wirusa Zika (B8-0286/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niedoboru wody i suszy w Unii Europejskiej (B8-0288/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia komisji ds. działalności turystycznej w celu wzmocnienie polityki zatrudnienia ludzi młodych (B8-0289/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiej stali (B8-0290/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów w zakresie wyrębu lasów i środków ochrony naturalnych ekosystemów górskich (B8-0291/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia importu gazu ze złóż niekonwencjonalnych wydobywanego metodą szczelinowania hydraulicznego lub odwiertów kierunkowych (B8-0292/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania niebezpiecznych składników w kosmetykach dla niemowląt (B8-0293/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia środków w dziedzinie konkurencji (B8-0294/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów w dziedzinie zwalczania uzależnień od gier hazardowych (B8-0295/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących obecności pestycydów w produktach rolnych przywożonych do Unii Europejskiej (B8-0296/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących działań na rzecz ochrony zasobów międzynarodowego sektora rolno-spożywczego (B8-0297/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony interesów konsumentów (B8-0298/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przestępczości transgranicznej (B8-0299/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znęcania się nad kobietami (B8-0300/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie konieczności zaprzestania procesu negocjacji w związku z kandydaturą Kosowa (B8-0301/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie umowy o współpracy między Serbią a NATO (B8-0302/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą (B8-0303/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie kosztów kryzysu migracyjnego (B8-0304/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie walki z otyłością u dzieci (B8-0305/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony lokalnego rzemiosła (B8-0306/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie modernizacji przestarzałych maszyn i urządzeń w europejskich przedsiębiorstwach przemysłowych (B8-0307/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger i Auke Zijlstra. Projekt rezolucji w sprawie przywozu wyrobów skórzanych z Chin (B8-0325/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących walki z podrabianiem włoskich i europejskich wyrobów skórzanych (B8-0326/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie głębokiej reformy polityki rolnej (B8-0327/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie objęcia regulacjami przemysłowych gospodarstw hodowlanych (B8-0328/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie skutków narzuconej społeczeństwu greckiemu polityki wyrzeczeń (B8-0330/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (B8-0331/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania sektora rolnego z negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego (B8-0333/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie stosunków pomiędzy sieciami supermarketów a producentami (B8-0334/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nadwyżki oszczędności strukturalnych w strefie euro (B8-0336/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia luzowania ilościowego dla ludności (B8-0339/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia krajowych systemów socjalnych w związku z kryzysem migracyjnym oraz w sprawie swobodnego przepływu osób (B8-0340/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwej konkurencji w związku z importem stali z Chin (B8-0341/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uwrażliwienia na kwestie marnotrawstwa żywności (B8-0382/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących ochrony europejskiego dorobku muzycznego (B8-0383/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia przepisów dotyczących szkoleń z zakresu przestrzegania prawa adresowanych do młodych osób, studentów i pracowników (B8-0384/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie integracji tarczy prywatności UE–USA (B8-0386/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia Dnia Pamięci (B8-0387/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wspierania kina autorskiego wysokiej jakości (B8-0388/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przedsiębiorczości młodych osób w sektorze energii ze źródeł odnawialnych (B8-0390/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących ochrony socjalnej (B8-0391/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących upraw na zanieczyszczonych polach oraz ich remediacji (B8-0392/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie spowolnień w europejskim ruchu drogowym (B8-0393/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego (B8-0394/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie pobudzenia inwestycji w infrastrukturę (B8-0395/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nadużywania urządzeń cyfrowych przez małoletnich (B8-0396/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących kontroli składowisk odpadów i ich wpływu na środowisko (B8-0397/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wzmożenia kontroli wwożonych środków spożywczych (B8-0398/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaleceń Komisji Europejskiej i Rady dotyczących reformy rynku pracy we Francji (B8-0399/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie etykietowania produktów pochodzących od zwierząt karmionych GMO (B8-0400/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konfliktu interesów w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (B8-0401/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znęcania się nad kobietami (B8-0402/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (B8-0403/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmożenia badań nad chorobami rzadkimi (B8-0404/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie porozumień między sklepami wielkopowierzchniowymi a francuskimi hodowcami (B8-0405/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie referendum w Boliwii dotyczącego zmiany art. 168 Konstytucji (B8-0406/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o przystąpienie do Unii Europejskiej (B8-0407/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej (B8-0408/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia przepisów dotyczących wydatków publicznych i centralnych jednostek zakupujących (B8-0409/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przyjęcia nowych przepisów dotyczących inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości w kulturze (B8-0410/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania zawartości olejów mineralnych w środkach spożywczych i innych produktach codziennego użytku (B8-0411/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia i wspierania form „sponsorowania” prac renowacyjnych mniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego (B8-0412/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania działalności parabankowej (B8-0413/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie supersieci energii elektrycznej (B8-0414/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamrożenia przekazywania środków dla Turcji i zatrzymania negocjacji dotyczących jej przystąpienia do Unii Europejskiej (B8-0415/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zakazania działalności przemysłu futrzarskiego (B8-0416/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pracy młodych ludzi w rolnictwie (B8-0417/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności