Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

13 април 2016 г.

(*) (№ 1422/2015); (*) (№ 1423/2015); (*) (№ 1424/2015); (*) (№ 1425/2015); (*) (№ 1426/2015); (*) (№ 1427/2015); (*) (№ 1428/2015); (*) (№ 1429/2015); (*) (№ 1430/2015); (*) (№ 0202/2016); (*) (№ 0203/2016); Francesco Orbitello (№ 0204/2016); (*) (№ 0205/2016); (*) (№ 0206/2016); (*) (№ 0207/2016); (*) (№ 0208/2016); (*) (№ 0209/2016); (*) (№ 0210/2016); (*) (№ 0211/2016); (*) (№ 0212/2016); (*) (№ 0213/2016); (*) (№ 0214/2016); (*) (№ 0215/2016); (*) (№ 0216/2016); (*) (№ 0217/2016); (*) (№ 0218/2016); Margarita García Fernández (№ 0219/2016); (*) (№ 0220/2016); (*) (№ 0221/2016); Ioannis Daras (№ 0222/2016); (*) (№ 0223/2016); (*) (№ 0224/2016); (*) (№ 0225/2016); (*) (№ 0226/2016); (*) (№ 0227/2016); Roberto Santucci (№ 0228/2016); (*) (№ 0229/2016); Annalisa Santucci (№ 0230/2016); Renzo Marinotto (№ 0231/2016); (*) (№ 0232/2016); Fabian Knipper (№ 0233/2016); (*) (№ 0234/2016); (*) (№ 0235/2016); (*) (№ 0236/2016); (*) (№ 0237/2016); (*) (№ 0238/2016); (*) (№ 0239/2016); (*) (№ 0240/2016); Massimo Corradini (№ 0241/2016); (*) (№ 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (№ 0243/2016); (*) (№ 0244/2016); (*) (№ 0245/2016); Alberto Cirio (№ 0246/2016); Mario Cavaliere (№ 0247/2016); Andreas Cichy (№ 0248/2016); (*) (№ 0249/2016); (*) (№ 0250/2016); (*) (№ 0251/2016); (*) (№ 0252/2016); (*) (№ 0253/2016); (*) (№ 0254/2016); (*) (№ 0255/2016); Fabio Donati (№ 0256/2016); (*) (№ 0257/2016); (*) (№ 0258/2016); (*) (№ 0259/2016); (*) (№ 0260/2016); (*) (№ 0261/2016); (*) (№ 0262/2016); (*) (№ 0263/2016); Terenzia Mariotto (№ 0264/2016); (*) (№ 0265/2016); (*) (№ 0266/2016); (*) (№ 0267/2016); (*) (№ 0268/2016); Giulio Troni (№ 0269/2016); Stoyan Kanev (№ 0270/2016); (*) (№ 0271/2016); Luca Troni (№ 0272/2016); (*) (№ 0273/2016); (*) (№ 0274/2016); (*) (№ 0275/2016); Christos Taklis (№ 0276/2016); Guadalupe Gómez (№ 0277/2016); (*) (№ 0278/2016); Alessandro Corazza (№ 0279/2016); Matteo Corazza (№ 0280/2016); Simona Mulazzani (№ 0281/2016); Pierino Edi (№ 0282/2016); (*) (№ 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (№ 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (№ 0285/2016); (*) (№ 0286/2016); Enrique González Blanco (№ 0287/2016); (*) (№ 0288/2016); (*) (№ 0289/2016); (*) (№ 0290/2016); (*) (№ 0291/2016); Riccardo Magi (№ 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (№ 0293/2016); (*) (№ 0294/2016); (*) (№ 0295/2016); (*) (№ 0296/2016); Joachim Kussin (№ 0297/2016); (*) (№ 0298/2016); (*) (№ 0299/2016); (*) (№ 0300/2016); (*) (№ 0301/2016); (*) (№ 0302/2016); (*) (№ 0303/2016); (*) (№ 0304/2016); Cristian Parma (№ 0305/2016); Roberta Delbianco (№ 0306/2016); (*) (№ 0307/2016); Francesco Orbitello (№ 0308/2016); (*) (№ 0309/2016); (*) (№ 0310/2016); Vincenzina Pari (№ 0311/2016); Francesco Delbianco (№ 0312/2016); Oreste Tontini (№ 0313/2016); Alessandro Riccomini (№ 0314/2016); Dianne Patrick (№ 0315/2016); (*) (№ 0316/2016); (*) (№ 0317/2016); Giuseppe Amati (№ 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (№ 0319/2016); (*) (№ 0320/2016); (*) (№ 0321/2016); David Reiling (№ 0322/2016); (*) (№ 0323/2016); Dian Dobrev (№ 0324/2016); (*) (№ 0325/2016); (*) (№ 0326/2016).

(*) Име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 13 април 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

Правна информация - Политика за поверителност