Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

3. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 13. apríla 2016

(*) (č. 1422/2015); (*) (č. 1423/2015); (*) (č. 1424/2015); (*) (č. 1425/2015); (*) (č. 1426/2015); (*) (č. 1427/2015); (*) (č. 1428/2015); (*) (č. 1429/2015); (*) (č. 1430/2015); (*) (č. 0202/2016); (*) (č. 0203/2016); Francesco Orbitello (č. 0204/2016); (*) (č. 0205/2016); (*) (č. 0206/2016); (*) (č. 0207/2016); (*) (č. 0208/2016); (*) (č. 0209/2016); (*) (č. 0210/2016); (*) (č. 0211/2016); (*) (č. 0212/2016); (*) (č. 0213/2016); (*) (č. 0214/2016); (*) (č. 0215/2016); (*) (č. 0216/2016); (*) (č. 0217/2016); (*) (č. 0218/2016); Margarita García Fernández (č. 0219/2016); (*) (č. 0220/2016); (*) (č. 0221/2016); Ioannis Daras (č. 0222/2016); (*) (č. 0223/2016); (*) (č. 0224/2016); (*) (č. 0225/2016); (*) (č. 0226/2016); (*) (č. 0227/2016); Roberto Santucci (č. 0228/2016); (*) (č. 0229/2016); Annalisa Santucci (č. 0230/2016); Renzo Marinotto (č. 0231/2016); (*) (č. 0232/2016); Fabian Knipper (č. 0233/2016); (*) (č. 0234/2016); (*) (č. 0235/2016); (*) (č. 0236/2016); (*) (č. 0237/2016); (*) (č. 0238/2016); (*) (č. 0239/2016); (*) (č. 0240/2016); Massimo Corradini (č. 0241/2016); (*) (č. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (č. 0243/2016); (*) (č. 0244/2016); (*) (č. 0245/2016); Alberto Cirio (č. 0246/2016); Mario Cavaliere (č. 0247/2016); Andreas Cichy (č. 0248/2016); (*) (č. 0249/2016); (*) (č. 0250/2016); (*) (č. 0251/2016); (*) (č. 0252/2016); (*) (č. 0253/2016); (*) (č. 0254/2016); (*) (č. 0255/2016); Fabio Donati (č. 0256/2016); (*) (č. 0257/2016); (*) (č. 0258/2016); (*) (č. 0259/2016); (*) (č. 0260/2016); (*) (č. 0261/2016); (*) (č. 0262/2016); (*) (č. 0263/2016); Terenzia Mariotto (č. 0264/2016); (*) (č. 0265/2016); (*) (č. 0266/2016); (*) (č. 0267/2016); (*) (č. 0268/2016); Giulio Troni (č. 0269/2016); Stoyan Kanev (č. 0270/2016); (*) (č. 0271/2016); Luca Troni (č. 0272/2016); (*) (č. 0273/2016); (*) (č. 0274/2016); (*) (č. 0275/2016); Christos Taklis (č. 0276/2016); Guadalupe Gómez (č. 0277/2016); (*) (č. 0278/2016); Alessandro Corazza (č. 0279/2016); Matteo Corazza (č. 0280/2016); Simona Mulazzani (č. 0281/2016); Pierino Edi (č. 0282/2016); (*) (č. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0285/2016); (*) (č. 0286/2016); Enrique González Blanco (č. 0287/2016); (*) (č. 0288/2016); (*) (č. 0289/2016); (*) (č. 0290/2016); (*) (č. 0291/2016); Riccardo Magi (č. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (č. 0293/2016); (*) (č. 0294/2016); (*) (č. 0295/2016); (*) (č. 0296/2016); Joachim Kussin (č. 0297/2016); (*) (č. 0298/2016); (*) (č. 0299/2016); (*) (č. 0300/2016); (*) (č. 0301/2016); (*) (č. 0302/2016); (*) (č. 0303/2016); (*) (č. 0304/2016); Cristian Parma (č. 0305/2016); Roberta Delbianco (č. 0306/2016); (*) (č. 0307/2016); Francesco Orbitello (č. 0308/2016); (*) (č. 0309/2016); (*) (č. 0310/2016); Vincenzina Pari (č. 0311/2016); Francesco Delbianco (č. 0312/2016); Oreste Tontini (č. 0313/2016); Alessandro Riccomini (č. 0314/2016); Dianne Patrick (č. 0315/2016); (*) (č. 0316/2016); (*) (č. 0317/2016); Giuseppe Amati (č. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (č. 0319/2016); (*) (č. 0320/2016); (*) (č. 0321/2016); David Reiling (č. 0322/2016); (*) (č. 0323/2016); Dian Dobrev (č. 0324/2016); (*) (č. 0325/2016); (*) (č. 0326/2016).

(*) Meno je utajené.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 13. apríla 2016 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia