Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 13 april 2016

(*) (nr 1422/2015); (*) (nr 1423/2015); (*) (nr 1424/2015); (*) (nr 1425/2015); (*) (nr 1426/2015); (*) (nr 1427/2015); (*) (nr 1428/2015); (*) (nr 1429/2015); (*) (nr 1430/2015); (*) (nr 0202/2016); (*) (nr 0203/2016); Francesco Orbitello (nr 0204/2016); (*) (nr 0205/2016); (*) (nr 0206/2016); (*) (nr 0207/2016); (*) (nr 0208/2016); (*) (nr 0209/2016); (*) (nr 0210/2016); (*) (nr 0211/2016); (*) (nr 0212/2016); (*) (nr 0213/2016); (*) (nr 0214/2016); (*) (nr 0215/2016); (*) (nr 0216/2016); (*) (nr 0217/2016); (*) (nr 0218/2016); Margarita García Fernández (nr 0219/2016); (*) (nr 0220/2016); (*) (nr 0221/2016); Ioannis Daras (nr 0222/2016); (*) (nr 0223/2016); (*) (nr 0224/2016); (*) (nr 0225/2016); (*) (nr 0226/2016); (*) (nr 0227/2016); Roberto Santucci (nr 0228/2016); (*) (nr 0229/2016); Annalisa Santucci (nr 0230/2016); Renzo Marinotto (nr 0231/2016); (*) (nr 0232/2016); Fabian Knipper (nr 0233/2016); (*) (nr 0234/2016); (*) (nr 0235/2016); (*) (nr 0236/2016); (*) (nr 0237/2016); (*) (nr 0238/2016); (*) (nr 0239/2016); (*) (nr 0240/2016); Massimo Corradini (nr 0241/2016); (*) (nr 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr 0243/2016); (*) (nr 0244/2016); (*) (nr 0245/2016); Alberto Cirio (nr 0246/2016); Mario Cavaliere (nr 0247/2016); Andreas Cichy (nr 0248/2016); (*) (nr 0249/2016); (*) (nr 0250/2016); (*) (nr 0251/2016); (*) (nr 0252/2016); (*) (nr 0253/2016); (*) (nr 0254/2016); (*) (nr 0255/2016); Fabio Donati (nr 0256/2016); (*) (nr 0257/2016); (*) (nr 0258/2016); (*) (nr 0259/2016); (*) (nr 0260/2016); (*) (nr 0261/2016); (*) (nr 0262/2016); (*) (nr 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr 0264/2016); (*) (nr 0265/2016); (*) (nr 0266/2016); (*) (nr 0267/2016); (*) (nr 0268/2016); Giulio Troni (nr 0269/2016); Stoyan Kanev (nr 0270/2016); (*) (nr 0271/2016); Luca Troni (nr 0272/2016); (*) (nr 0273/2016); (*) (nr 0274/2016); (*) (nr 0275/2016); Christos Taklis (nr 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr 0277/2016); (*) (nr 0278/2016); Alessandro Corazza (nr 0279/2016); Matteo Corazza (nr 0280/2016); Simona Mulazzani (nr 0281/2016); Pierino Edi (nr 0282/2016); (*) (nr 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0285/2016); (*) (nr 0286/2016); Enrique González Blanco (nr 0287/2016); (*) (nr 0288/2016); (*) (nr 0289/2016); (*) (nr 0290/2016); (*) (nr 0291/2016); Riccardo Magi (nr 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr 0293/2016); (*) (nr 0294/2016); (*) (nr 0295/2016); (*) (nr 0296/2016); Joachim Kussin (nr 0297/2016); (*) (nr 0298/2016); (*) (nr 0299/2016); (*) (nr 0300/2016); (*) (nr 0301/2016); (*) (nr 0302/2016); (*) (nr 0303/2016); (*) (nr 0304/2016); Cristian Parma (nr 0305/2016); Roberta Delbianco (nr 0306/2016); (*) (nr 0307/2016); Francesco Orbitello (nr 0308/2016); (*) (nr 0309/2016); (*) (nr 0310/2016); Vincenzina Pari (nr 0311/2016); Francesco Delbianco (nr 0312/2016); Oreste Tontini (nr 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr 0314/2016); Dianne Patrick (nr 0315/2016); (*) (nr 0316/2016); (*) (nr 0317/2016); Giuseppe Amati (nr 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr 0319/2016); (*) (nr 0320/2016); (*) (nr 0321/2016); David Reiling (nr 0322/2016); (*) (nr 0323/2016); Dian Dobrev (nr 0324/2016); (*) (nr 0325/2016); (*) (nr 0326/2016).

(*) Namnet konfidentiellt

Talmannen meddelade att han den 13 april 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy