Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2223(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0040/2016

Внесени текстове :

A8-0040/2016

Разисквания :

PV 14/04/2016 - 4
CRE 14/04/2016 - 4

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0136

Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

4. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (разискване)
CRE

Доклад относно постигането на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата [2015/2223(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Julie Ward (докладчик по становището на комисията FEMM), Claude Rolin, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Petr Mach, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Casa, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Javi López, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Георги Пирински, Paloma López Bermejo и Arne Gericke, от името на групата ECR.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos и Bronis Ropė.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Tamás Meszerics.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 14.4.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност