Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2223(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0040/2016

Predkladané texty :

A8-0040/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 4
CRE 14/04/2016 - 4

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0136

Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

4. Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností [2015/2223(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Claude Rolin v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Petr Mach v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Casa, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Javi López, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo a Arne Gericke v mene skupiny ECR.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos a Bronis Ropė.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Tamás Meszerics.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 14.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia