Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2223(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0040/2016

Ingivna texter :

A8-0040/2016

Debatter :

PV 14/04/2016 - 4
CRE 14/04/2016 - 4

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0136

Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

4. Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader [2015/2223(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Claude Rolin för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Casa; Krisztina Morvai, grupplös, David Casa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Enrique Calvet Chambon; Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl; Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo och Arne Gericke för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos och Bronis Ropė.

Talare: Marianne Thyssen och Tamás Meszerics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 14.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy