Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0469/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 6.2
CRE 14/04/2016 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0129

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

6.2. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 και B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo και Beatriz Becerra Basterrechea παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου