Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk

6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 12.4.2016.)


6.1. Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur

Návrhy usnesení B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 a B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 a B8-0468/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uvedli návrhy usnesení B8-0475/2016 a B8-0476/2016.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Bas Belder, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda a Sajjad Karim.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Seán Kelly.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 14.4.2016.


6.2. Honduras: situace obránců lidských práv

Návrhy usnesení B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 a B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo a Beatriz Becerra Basterrechea uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy a Gianluca Buonanno.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 14.4.2016.


6.3. Nigérie

Návrhy usnesení B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 a B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Diane James za skupinu EFDD, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan a Csaba Sógor.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 14.4.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí