Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg

6. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 12.4.2016).


6.1. Pakistan, navnlig angrebet i Lahore

Forslag til beslutning B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 og B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslag B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 og B8-0468/2016.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Marie-Christine Vergiat og Pavel Telička forelagde beslutningsforslag B8-0475/2016 og B8-0476/2016.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Bas Belder, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda og Sajjad Karim.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir og Seán Kelly.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 14.4.2016.


6.2. Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 og B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo og Beatriz Becerra Basterrechea forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy og Gianluca Buonanno.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Forslag til beslutning B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 og B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan og Csaba Sógor.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 14.4.2016.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik