Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.4.2016 protokollipunkt 2.)


6.1. Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 ja B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 ja B8-0468/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0475/2016 ja B8-0476/2016.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda ja Sajjad Karim.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.4.


6.2. Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 ja B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo ja Beatriz Becerra Basterrechea tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.5.


6.3. Nigeeria

Resolutsiooni ettepanekud B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 ja B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Joachim Zeller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.6.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika