Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 2).


6.1. Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku

Päätöslauselmaesitykset B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 ja B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 ja B8-0468/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0475/2016 ja B8-0476/2016.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda ja Sajjad Karim.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.4.


6.2. Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 ja B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo ja Beatriz Becerra Basterrechea esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy ja Gianluca Buonanno.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.5.


6.3. Nigeria

Päätöslauselmaesitykset B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 ja B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.6.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö