Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 12.4.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Pakistan, met name de aanslag in Lahore

Ontwerpresoluties B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 en B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock en Josef Weidenholzer geven een toelichting op de ontwerpresoluties B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 en B8-0468/2016.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Marie-Christine Vergiat en Pavel Telička geven een toelichting op de ontwerpresoluties B8-0475/2016 en B8-0476/2016.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda en Sajjad Karim.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 14.4.2016.


6.2. Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 en B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo en Beatriz Becerra Basterrechea lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Ontwerpresoluties B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 en B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 14.4.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid