Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg

6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 12.4.2016)


6.1. Pakistan, w szczególności atak w Lahaur

Projekty rezolucji B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 i B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 i B8-0468/2016.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji B8-0475/2016 i B8-0476/2016.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Bas Belder, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda i Sajjad Karim.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir i Seán Kelly.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 14.4.2016.


6.2. Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 i B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo i Beatriz Becerra Basterrechea przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy i Gianluca Buonanno.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Projekty rezolucji B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 i B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Diane James w imieniu grupy EFDD, Diane Dodds niezrzeszona i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan i Csaba Sógor.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 14.4.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności